Có 1 kết quả:

dān pò

1/1

dān pò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

amber