Có 1 kết quả:

dān fèng yǎn

1/1

dān fèng yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

red phoenix eyes (eyes whose outer corners incline upwards)