Có 2 kết quả:

Dān màidān mài

1/2

Dān mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Denmark

dān mài

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Đan Mạch