Có 1 kết quả:

Dān mài bāo

1/1

Dān mài bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Danish pastry