Có 1 kết quả:

zhǔ bàn guó

1/1

zhǔ bàn guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

host country