Có 1 kết quả:

zhǔ xí tuán

1/1

zhǔ xí tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

presidium