Có 1 kết quả:

zhǔ huán ㄓㄨˇ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

primary ring