Có 1 kết quả:

zhǔ fá

1/1

zhǔ fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

penalty (kick)