Có 1 kết quả:

zhǔ gù ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) client
(2) customer