Có 1 kết quả:

lì shī

1/1

lì shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) beautiful nuthatch (Sitta formosa)