Có 1 kết quả:

Lì lì

1/1

Lì lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lili (name)