Có 1 kết quả:

lì shí

1/1

lì shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

practical