Có 1 kết quả:

lì xīng liáo méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spotted elachura (Elachura formosa)