Có 1 kết quả:

Lì jiāng Nà xī zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lijiang Naxi Autonomous County in Yunnan