Có 1 kết quả:

lì sè zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-winged laughingthrush (Trochalopteron formosum)