Có 1 kết quả:

lì cí

1/1

lì cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful wordage
(2) also written 麗辭|丽辞[li4 ci2]