Có 1 kết quả:

jiǔ jiǎ bù guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fail to return a borrowed item