Có 1 kết quả:

yāo bìng shǐ

1/1

yāo bìng shǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections)