Có 1 kết quả:

yì jūn

1/1

yì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

volunteer army