Có 1 kết quả:

yì yǒng jūn

1/1

yì yǒng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

volunteer army