Có 1 kết quả:

yì mài

1/1

yì mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jumble sale (for good cause)
(2) charity bazaar