Có 1 kết quả:

Yì xiàn

1/1

Yì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yi county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning