Có 1 kết quả:

Yì xiàn lóng

1/1

Yì xiàn lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yixianosaurus, genus of theropod dinosaur from Yi county 義縣|义县, Jinzhou 錦州|锦州, west Liaoning