Có 2 kết quả:

Yì dà lìyì dà lì

1/2

Yì dà lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Italy
(2) Italian (Tw)

yì dà lì

giản thể

Từ điển phổ thông

Italia