Có 1 kết quả:

Wū qiū xiāng

1/1

Wū qiū xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuchiu township in Kinmen County 金門縣|金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan