Có 1 kết quả:

Wū shí xiàn

1/1

Wū shí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Uchturpan nahiyisi (Uqturpan county) in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区[A1 ke4 su1 di4 qu1], west Xinjiang