Có 1 kết quả:

Wū lán fū

1/1

Wū lán fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ulanhu (1906-1988), Soviet trained Mongolian communist who became important PRC military leader