Có 1 kết quả:

Wū lán chá bù ㄨ ㄌㄢˊ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia