Có 1 kết quả:

Wū lán chá bù shì ㄨ ㄌㄢˊ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia