Có 1 kết quả:

Wū lán bā tuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ulaanbaatar or Ulan Bator, capital of Mongolia