Có 1 kết quả:

Wū zī chōng fēng qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uzi (submachine gun)