Có 1 kết quả:

wū tā cài

1/1

wū tā cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rosette bok choy (Brassica rapa var. rosularis)