Có 1 kết quả:

Wū ěr hé qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Urho district (Uighur: Orqu Rayoni) of Qaramay City 克拉瑪依市|克拉玛依市[Ke4 la1 ma3 yi1 shi4], Xinjiang