Có 1 kết quả:

Wū huán

1/1

Wū huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuhuan (nomadic tribe)