Có 1 kết quả:

wū huī yín ōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser black-backed gull (Larus fuscus)