Có 1 kết quả:

wū huī yào

1/1

wū huī yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Montagu's harrier (Circus pygargus)