Có 1 kết quả:

Wū tè liè zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Utrecht, city in Netherlands