Có 1 kết quả:

Wū nè chǔ

1/1

Wū nè chǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Uxin or Wushen banner in southwest Ordos prefecture 鄂爾多斯|鄂尔多斯[E4 er3 duo1 si1], Inner Mongolia