Có 1 kết quả:

Wū lí yǎ

1/1

Wū lí yǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Uriah (name)