Có 1 kết quả:

Zhà pǔ

1/1

Zhà pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhapu town and port on north of Hangzhou Bay 杭州灣|杭州湾 in Zhejiang