Có 1 kết quả:

Zhà pǔ zhèn

1/1

Zhà pǔ zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhapu town and port on north of Hangzhou Bay 杭州灣|杭州湾 in Zhejiang