Có 1 kết quả:

fá shàn kě chén ㄈㄚˊ ㄕㄢˋ ㄎㄜˇ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be nothing to write home about (idiom)