Có 1 kết quả:

fá rán liào ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spent fuel