Có 7 kết quả:

Yuèliáoluòyàoyuè
Âm Pinyin: , Yuè, , liáo, luò, yào, yuè
Tổng nét: 5
Bộ: piě 丿 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: ノフ丨ノ丶
Thương Hiệt: HVD (竹女木)
Unicode: U+4E50
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: lạc, nhạc, nhạo
Âm Nôm: lạc, nhạc
Âm Quảng Đông: lok6, ngok6

Tự hình 4

Dị thể 4

1/7

giản thể

Từ điển phổ thông

sung sướng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 樂.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 樂

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vui, vui mừng, mừng: 樂事 Chuyện vui; 心裡樂得像開了花 Mừng như nở hoa trong bụng; 樂莫樂兮生相知 Vui thì không gì vui bằng sống mà được biết nhau;
② Thích thú: 樂此不疲 Thích thú quên cả mệt mỏi;
③ (khn) Cười: 他說了個笑話,把大家逗樂了 Anh ấy nói câu chuyện đùa, làm cho mọi người đều bật cười;
④ [Lè] (Họ) Lạc. Xem 樂 [yuè], [yào].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Âm nhạc: 奏樂 Cử nhạc, tấu nhạc, chơi nhạc;
② [Yuè] (Họ) Nhạc. Xem 樂 [lè], [yào].

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) cheerful
(3) to laugh

Từ ghép 165

Ā fú lè ěr Hào 阿芙乐尔号ān jū lè yè 安居乐业ān lè 安乐Ān lè qū 安乐区ān lè sǐ 安乐死ān lè wō 安乐窝ān pín lè dào 安贫乐道bā lè 芭乐bā lè piào 芭乐票Bǎi jiā lè 百家乐bǎi lè cān 百乐餐Bǎi shì Kě lè 百事可乐Bó lè 博乐Bó lè shì 博乐市bù yì lè hū 不亦乐乎Chāng lè 昌乐Chāng lè xiàn 昌乐县Cháng lè 长乐Cháng lè Gōng zhǔ 长乐公主Cháng lè shì 长乐市cháng lè wèi yāng 长乐未央chī hē wán lè 吃喝玩乐Cuì gǔ lè 脆谷乐Dài Gāo lè 戴高乐dòu lè 逗乐ér tóng lè yuán 儿童乐园Guó jì Mǐ lán Zú qiú Jù lè bù 国际米兰足球俱乐部hé lè 和乐hé lè ér bù wéi 何乐而不为hé lè xiè 和乐蟹huān lè 欢乐huān lè shí guāng 欢乐时光jí lè 极乐jí lè shì jiè 极乐世界jí shí xíng lè 及时行乐Jiā dé lè 佳得乐Jiā lè fú 家乐福Jiā lè shì 家乐氏Jiàn yí Kě lè 健怡可乐Jiāng lè 将乐Jiāng lè xiàn 将乐县jīn jīn lè dào 津津乐道Jìng lè 静乐Jìng lè xiàn 静乐县jìng yè lè qún 敬业乐群jù lè bù 俱乐部Kǎ lè xīng 卡乐星Kāng lè 康乐Kāng lè xiàn 康乐县Kě kǒu kě lè 可口可乐Kě kǒu Kě lè Gōng sī 可口可乐公司kě lè 可乐kě lè dìng 可乐定kǔ zhōng zuò lè 苦中作乐kuài kuài lè lè 快快乐乐kuài lè 快乐Kuài lè Dà běn yíng 快乐大本营kuài lè xìng fú 快乐幸福lǎo tóu lè 老头乐lè bù kě zhī 乐不可支lè bù sī Shǔ 乐不思蜀lè chāng fēn jìng 乐昌分镜lè chāng zhī jìng 乐昌之镜lè cǐ bù pí 乐此不疲lè dào 乐道lè diān le xiàn 乐颠了馅lè guān 乐观lè guān qí chéng 乐观其成lè guān zhǔ yì 乐观主义lè hē hē 乐呵呵lè jí shēng bēi 乐极生悲lè jiàn qí chéng 乐见其成lè juān 乐捐lè kāi huā 乐开花lè qù 乐趣lè shàn hào shī 乐善好施lè shì 乐事lè táo táo 乐陶陶lè tiān 乐天lè tiān pài 乐天派lè tiān zhī mìng 乐天知命lè tòu 乐透lè wāi 乐歪lè yáng yáng 乐羊羊lè yì 乐意lè yú 乐于lè yú zhù rén 乐于助人lè yuán 乐园lè zài qí zhōng 乐在其中lè zī zī 乐滋滋lè zi 乐子lí kǔ dé lè 离苦得乐lì lè bāo 利乐包Mǎ bó lè 马伯乐Měi lè 美乐mèn mèn bù lè 闷闷不乐Nán lè 南乐Nán lè xiàn 南乐县Niǔ niǔ lè 扭扭乐nóng jiā lè 农家乐pán lè 般乐Píng lè 平乐Píng lè xiàn 平乐县qí lè bù qióng 其乐不穷qí lè róng róng 其乐融融qí lè wú qióng 其乐无穷qǔ lè 取乐shēng rì kuài lè 生日快乐shēng yú yōu huàn , sǐ yú ān lè 生于忧患,死于安乐Shèng dàn kuài lè 圣诞快乐Shī lè 施乐Sī lè bīng 思乐冰sǐ yú ān lè 死于安乐Tāng bó lè 汤博乐Táng ēn Dōu lè 唐恩都乐Táo lè 陶乐Táo lè xiàn 陶乐县tiān lún zhī lè 天伦之乐tóng lè 同乐tóng lè huì 同乐会wán lè 玩乐Wàn jiā lè 万家乐wéi shàn zuì lè 为善最乐xī fāng jí lè shì jiè 西方极乐世界xǐ lè 喜乐xǐ nù āi lè 喜怒哀乐xǐ wén lè jiàn 喜闻乐见xiān tiān xià zhī yōu ér yōu , hòu tiān xià zhī lè ér lè 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐xiǎng lè 享乐xiǎng lè zhǔ yì 享乐主义xiǎng lè zhǔ yì zhě 享乐主义者Xīn lè 新乐Xīn lè shì 新乐市xīn nián kuài lè 新年快乐Xīng bīng lè 星冰乐xìng lè 性乐xìng zāi lè huò 幸灾乐祸xún huān zuò lè 寻欢作乐yàn lè 宴乐Yǎng lè duō 养乐多yì lè 意乐yì lè 逸乐yín lè 淫乐yǐn jiǔ zuò lè 饮酒作乐Yǒng lè 永乐Yǒng lè Dà diǎn 永乐大典yóu lè 游乐yóu lè chǎng 游乐场yóu lè yuán 游乐园yú lè 娱乐yú lè chǎng 娱乐场yú lè chǎng suǒ 娱乐场所yú lè jiè 娱乐界yú lè zhōng xīn 娱乐中心yù yù bù lè 郁郁不乐zhī zú cháng lè 知足常乐zhǐ huī yǒu fāng , rén rén lè cóng 指挥有方,人人乐从Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì 中国游艺机游乐园协会zhòng lè tòu 中乐透zhǔ tí lè yuán 主题乐园zhù rén wéi kuài lè zhī běn 助人为快乐之本zhù rén wéi lè 助人为乐zì dé qí lè 自得其乐zì yì xíng lè 恣意行乐zuò lè 作乐

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 樂.

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 樂.

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 樂.

yuè

giản thể

Từ điển phổ thông

nhạc (trong ca nhạc, ...)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 樂.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 樂

Từ điển Trung-Anh

music

Từ ghép 91

āi yuè 哀乐ài yuè 爱乐ài yuè yuè tuán 爱乐乐团bèi jǐng yīn yuè 背景音乐bō xián yuè qì 拨弦乐器chū shén yīn yuè 出神音乐chuī guǎn yuè 吹管乐dǎ jī yuè qì 打击乐器gǔ diǎn yīn yuè 古典音乐gǔ diǎn yuè 古典乐guǎn xián yuè 管弦乐guǎn xián yuè duì 管弦乐队guǎn xián yuè tuán 管弦乐团guǎn yuè qì 管乐器guó yuè 国乐hú yuè 胡乐Huà nà Yīn yuè Jí tuán 华纳音乐集团Huán qiú Yīn yuè Jí tuán 环球音乐集团jī xián lèi yuè qì 击弦类乐器jiàn pán yuè qì 键盘乐器jiāo xiǎng yuè 交响乐jiāo xiǎng yuè duì 交响乐队jiāo xiǎng yuè tuán 交响乐团jué shì yīn yuè 爵士音乐jué shì yuè 爵士乐jūn yuè duì 军乐队lǐ bēng yuè huài 礼崩乐坏lǐ fèi yuè bēng 礼废乐崩lǐ huài yuè bēng 礼坏乐崩lǐ yuè 礼乐lǐ yuè bēng huài 礼乐崩坏liú xíng yīn yuè 流行音乐mín jiān yīn yuè 民间音乐Mín yuè 民乐Mín yuè xiàn 民乐县mù guǎn yuè qì 木管乐器nán hái yuè duì 男孩乐队qì míng yuè qì 气鸣乐器qì yuè 器乐qīng yīn yuè 轻音乐ráo shé yīn yuè 饶舌音乐Shàng hǎi Yīn yuè Xué yuàn 上海音乐学院Shéi rén yuè duì 谁人乐队shēng yuè 声乐shì nèi yuè 室内乐tán bō yuè 弹拨乐tán bō yuè qì 弹拨乐器tóng guǎn yuè qì 铜管乐器wǔ tái yīn yuè 舞台音乐xiān wáng zhī yuè 先王之乐xiān yuè 仙乐xián míng yuè qì 弦鸣乐器xián yuè 弦乐xián yuè duì 弦乐队xián yuè qì 弦乐器xiàn dài yīn yuè 现代音乐xiāng cūn yīn yuè 乡村音乐yǎ yuè 雅乐yáo gǔn yuè 摇滚乐yīn yuè 音乐yīn yuè diàn shì 音乐电视yīn yuè guāng dié 音乐光碟yīn yuè huì 音乐会yīn yuè jiā 音乐家yīn yuè jié 音乐节yīn yuè tīng 音乐厅yīn yuè xué 音乐学yīn yuè xué yuàn 音乐学院yīn yuè yuàn 音乐院Yīn yuè zhī shēng 音乐之声Yìn dù yīn yuè 印度音乐yuè duì 乐队yuè fǔ 乐府yuè jù 乐句yuè lǐ 乐理yuè lǜ 乐律yuè mí 乐迷yuè pǔ 乐谱yuè qì 乐器yuè qǔ 乐曲yuè shī 乐师yuè shǒu 乐手yuè tán 乐坛yuè tuán 乐团yuè xué zhě 乐学者yuè yīn 乐音yuè zhāng 乐章Zhōng yāng Yīn yuè Xué yuàn 中央音乐学院zhōng yuè 钟乐zì yóu jué shì yuè 自由爵士乐zòu yuè 奏乐