Có 1 kết quả:

Lè dōng Lí zú Zì zhì xiàn ㄌㄜˋ ㄉㄨㄥ ㄌㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ledong Lizu autonomous county, Hainan