Có 1 kết quả:

lè yú zhù rén ㄌㄜˋ ㄩˊ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

willing to help others