Có 1 kết quả:

Lào tíng

1/1

Lào tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Laoting county in Tangshan 唐山[Tang2 shan1], Hebei