Có 1 kết quả:

lè zi

1/1

lè zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fun
(2) pleasure
(3) laughing matter