Có 1 kết quả:

lè diān le xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ecstatic
(2) overjoyed