Có 1 kết quả:

pīng pāng qiú tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

table-tennis table